Corporate identity, neboli firemní styl, je soubor pravidel definovaný v grafickém manuálu, který tvoří firemní tvář. Jedná se např. o firemní barvy, používaný font písma a další prvky v grafice. Důležitou součást corporate identity tvoří firemní logo. Pravidla používání definuje grafické studio v grafickém manuálu. Těmi se pak řídí grafik při navrhování letáků, webdesginu, vizitek a dalších tištěných a elektronických materiálů. Také s corporate identity a již zmíněným grafickým manuálem vám můžeme pomoci.

Tvorba loga

Vytvoříme nové logo ve vektorové grafice v barevném režimu CMYK. Tzn., logo lze převézt do libovolného formátu (jpg, png, bmp, atd…) a bude připraveno pro kvalitní tisk. Logo navrhneme tak, aby jej bylo možno použít na různobarevném pozadí a vytvoříme jednoduchý logomanuál.

Tvorba webových stránek

Standardní balík tvorby webu obsahuje návrh webdesignu, instalace administrace webu, základní SEO, statistiky návštěvnosti, fotogalerie, editovatelné bloky, automaticky generovaný seznam článků a podporu při správě obsahu.

Základy grafiky pro tiskoviny

Pro tisk připravíme vizitky, hlavičkový papír a veškeré propagační materiály společnosti. Podle potřeby navrhneme další tiskoviny.

Grafické šablony

  • MS Office: navrhneme grafické šablony, které dají vaší prezentaci jednotný design. Firemní dokumenty a prezentace bude možné vytvářet prostřednictvím MS Powerpoint, MS Excel a MS Word.
  • E-mailový podpis: pro e-mailovou komunikaci vytvoříme HTML šablonu s podpisem.
  • Tvorba videoprezentace: okořenit webové stránky můžete videoprezentací. Vytvoříme základ grafiky – šablony pro budoucí výrobu videí.
  • Další potřebné presenty každé firmy
  • Připravíme podklady pro výrobu razítka, pomůžeme vám vymyslet firemní slogan a zařídíme výrobu propagačních předmětů.